ΠΑΡΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Από την 4η Ιουνίου 2010, με τη δημοσίευση του νόμου 3851 περί επιτάχυνσης της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των λοιπών διατάξεων, νόμων και αποφάσεων που ακολούθησαν ενισχύθηκαν σημαντικά οι επενδύσεις σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου έκδοσης των απαιτούμενων αδειών σε συνδυασμό με το υψηλό ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας και τη διεύρυνση των επιτρεπόμενων περιοχών εγκατάστασης αποτελούν ισχυρό επενδυτικό κίνητρο για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να στραφεί προς μια τέτοια κατεύθυνση.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την αδειοδότηση τέτοιων επενδύσεων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

 • Δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση (γνωστή και ως "εξαίρεση") για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 1 MWp.
 • Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
 • Για συστήματα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (έως 500 kWp), δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Απαιτείται μόνο για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές Natura, παράκτιες ζώνες (100μ. από οριογραμμή αιγιαλού) και σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα (150) μέτρα, με άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα 500 kWp.
 • Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια διεύθυνση Πολεοδομίας. Για φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και έχουν ισχύ έως 100 kWp δεν απαιτείται ούτε καν αυτή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μια τέτοιας επένδυσης είναι η εξασφάλιση του γηπέδου εγκατάστασης, είτε μέσω αποκλειστικής κυριότητας είτε μέσω μίσθωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών, όσο δηλαδή διαρκεί και η σύμβαση αγοραπωλησίας με τον ΛΑΓΗΕ.

Επιπλέον, ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μια τέτοια επένδυση, είτε απευθείας με ιδία κεφάλαια είτε μέσω χρηματοδότησης από τραπεζικό ίδρυμα, εφόσον η πιστοληπτική του ικανότητα κρίνεται επαρκής.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 • ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 99,36 KW

 • ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 2ΕΤΗ ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Τιμή:

  127.000,00 €*

 • Η παραπάνω προσφορά περιλαμβάνει:
 • 416 φωτοβολταϊκά πλαίσια UPSOLAR UP-M240 ισχύος 240Watt
  • Τύπος: Πολυκρυσταλλικού πυριτίου
  • Διαστάσεις: 1640mm X 992mm X 40mm
  • Βαθμός απόδοσης: 14,8%
  • Θερμοκρασιακός συντελεστής: -0,43%/°C
  • Εγγύηση: 10ετής προϊόντος / 25ετής απόδοσης
  • Προέλευση: Κίνα
 • 6 τριφασικούς μετατροπείς SMA STP17000TL-10
  • Πλήθος MPP Tracker: 2
  • Βαθμός απόδοσης: 98%
  • Εγγύηση: 5ετής
  • Προέλευση: Γερμανία
 • 1 σετ βάσεων της εταιρείας ALUMIL SOLAR τύπου AS180_25
  • Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο
  • Μέθοδος έδρασης: Πασσαλόμπηξη
  • Εγγύηση: 20ετής
  • Προέλευση: Ελλάδα
 • Καλώδιο τύπου OLFLEX SOLAR της εταιρείας LAPPKABEL
  • Προέλευση: Γερμανία
 • Ηλεκτρολογικό πίνακα με αντικεραυνική προστασία
  • Επιμέρους συνιστώσες: Εκ των οίκων ABB, SIEMENS, TELEMECHANIQUE
 • Περιμετρική γείωση
 • Έκδοση απαραίτητων αδειών
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού

*Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α καθώς υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ