Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99, 84 kW στην περιοχή Διελέζι Καπανδριτίου, στο νομό Αττικής. επιστροφή στους ΣΤΑΘΜΟΥΣ >

Η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκε με 416 Φ/Β πλαίσια UPSOLAR U-M240P πολυκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 240Wp ανά πλαίσιο, αντιστροφείς (inverter) στοιχειοσειράς (string) της εταιρείας SMA και βάσεις στήριξης της εταιρίας ALUMIL. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερη μορφολογία του γηπέδου εγκατάστασης καθώς και την μεγάλη κλίση που παρουσίαζε κατά τον άξονα Ανατολής - Δύσης.

Για να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση των συστημάτων στήριξης των πλαισίων πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση βαθμίδων, η οποία προέκυψε κατόπιν αναλυτικής μελέτης σκιάσεων για την μεγιστοποίηση της παραγωγής και την βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ!

Με την Eshop Energy συνεργαστήκαμε στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KWp επί γηπέδου. Κατά τη διάρκεια αναζήτησης του κατάλληλου συνεργάτη, ξεχωρίσαμε την Eshop Energy από άλλους κατασκευαστές για τις ανταγωνιστικές τιμές της, την εμφανή της τεχνική κατάρτιση και τη δυνατότητά της να αναλάβει το σύνολο των τεχνικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή του πάρκου. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, χαρήκαμε που είδαμε ότι οι προσδοκίες μας επαληθεύτηκαν. Η Eshop Energy έδειξε επαγγελματισμό, παραδίδοντας το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εντός προδιαγεγραμμένου χρονικού πλαισίου, διεκπεραιώνοντας πλήρως τα συμφωνημένα. Ήταν σημαντικό για εμάς, ότι η Eshop Energy μας ενημέρωνε τακτικά για την πρόοδο των εργασιών, μεταφέροντας μας ένα αίσθημα ασφάλειας, όσον αφορά στην ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, η συμβολή της Eshop ξεπερνούσε τα αμιγώς τεχνικά θέματα, βοηθώντας μας και σε διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν στις σχέσεις της εταιρείας μας με τις ρυθμιστικές αρχές των ΑΠΕ. Σε περίπτωση που αποφασίζαμε την κατασκευή ενός καινούργιου φωτοβολταϊκού πάρκου, η Eshop Energy θα ήταν οπωσδήποτε ο συνεργάτης που θα επιλέγαμε.