Εγκατάσταση συστήματος 3KW Net metering στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Η Eshopcy energy εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,0KWp σε Δώμα στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας. Χρησιμοποιήθηκαν πολυκρυσταλικά panel της Ελληνικής εταιρίας Recom και μετατροπέας της Γερμανικής εταιρίας Kostal. Οι βάσεις είναι της εταιρίας Alumil Solar, Ελληνικής κατασκευής.