Εγκατάσταση στέγης στη Λαμία ισχύος 9.89 kW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Δώμα συνολικού εμβαδού 210 τ.μ. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετήθηκαν σε κλίση 30 μοιρών.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • 43 φωτοβολταϊκά στοιχεία ALEO S18 ισχύος 230Watt
  • 3 αντιστροφείς SMA SB3300TL-HC
  • Βάσεις K2 SYSTEMS