Εγκατάσταση συστήματος Net metering ισχύος 3,0KW στην περιοχή Λατσιάς Λευκωσίας επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Η Eshopcy energy εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,0KWp σε Δώμα στη Λατσιά Λευκωσίας. Χρησιμοποιήθηκαν πολυκρυσταλικά panel της Ελληνικής εταιρίας Recom και μετατροπέας της Γερμανικής εταιρίας Kostal. Οι βάσεις είναι της εταιρίας Alumil Solar, Ελληνικής κατασκευής.