Εγκατάσταση συστήματος Net metering ισχύος 2.25KW στο Δήμο Λευκωσίας επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Η Eshopcy energy εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2,52KWp σε Δώμα στην Λευκωσία. Χρησιμοποιήθηκαν πολυκρυσταλικά panel της εταιρίας Recom και μετατροπέας της εταιρίας Kostal. Οι βάσεις είναι της εταιρίας Alumil Solar, Ελληνικής κατασκευής.