Εγκατάσταση συστήματος 2.97KW Net metering στη Λεμεσό επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

H Eshopcy energy συνέδεσε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.97KWp σε δώμα στη Λεμεσό. Χρησιμοποιήθηκαν panel τεχνολογίας CIS της εταιρίας Solar Frontier Ιαπωνικής κατασκευής και Γερμανικός μετατροπέας της εταιρίας Steca.