Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος στα Ελληνικά Β. Ευβοίας ισχύος 6,12KWp επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Η εγκατάσταση του συστήματος εξασφαλίζει τη λειτουργία όλων των συσκευών της κατοικίας και παρέχει αυτονομία 3 ημερών τους χειμερινούς μήνες και πρακτικά απεριόριστη αυτονομία τους καλοκαιρινούς. Χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός των εταιρειών Studer Innotec, EnerSys και Aleo Solar. Η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών με βάση την ανάλυση της χρήσης αναμένουμε να είναι περίπου 15 έτη. Για την απομάκρυνση των ατμών υδρογόνου και τη σωστή πλήρωση ηλεκτρολύτη χρησιμοποιήθηκε σύστημα watering-degassing.