Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος στον Παλαιόπυργο Τρικάλων συνολικής ισχύος 1,92 KW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Εγκατεστημένος εξοπλισμός: Φωτοβολταϊκά στοιχεία Aleo Solar ισχύος 240W πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Αντιστροφέας Victron Phoenix 3000 Μπαταρίες της εταιρείας Enersys 590Ah/2V ανοικτού τύπου Βάσεις της εταιρείας Κ2 Systems Ρυθμιστής φόρτισης της εταιρείας Victron