Εγκατάσταση σε Δώμα στην Μήλο ισχύος 4.95KW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Τρίριχτη σε δώμα με κλίση 20 μοιρών. Συνολική επιφάνεια εγκατάστασης 102 τ.μ.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • 22 φωτοβολταϊκά στοιχεία Aleo S-18 225 ισχύος 225Watt
  • Αντιστροφέας SMA SunnyBoy 5000TL
  • Βάσεις K2 SYSTEMS