Εγκατάσταση σε δώμα στην περιοχή Τριοβάσαλος Μήλου ισχύος 4.95 kW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Δώμα συνολικού εμβαδού 105 m2 . Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετήθηκαν σε κλίση 30 μοιρών σε βάσεις από ανοδιωμένο αλουμίνιο με νότιο προσανατολισμό.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • 22 φωτοβολταϊκά στοιχεία Aleo S-18 ισχύος 225 Watt πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
  • Αντιστροφέας SMA SB 50000TL-20
  • Βάσεις K2 SYSTEMS