Εγκατάσταση στέγης στην Κυψέλη Αττικής ισχύος 4.575 kW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Στέγαστρο με κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου σε κλίση 5 μοιρών. Συνολική επιφάνεια εγκατάστασης 47 τ.μ.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • 15 φωτοβολταϊκά στοιχεία SUNTECH STP305-24Vd ισχύος 305 Watt
  • Αντιστροφέας SOLAREDGE SE5000
  • Βάσεις K2 SYSTEMS