Εγκατάσταση δώματος στην Καλλιτεχνούπολη ισχύος 7.20 kW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Δώμα συνολικού εμβαδού 127 τ.μ. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετήθηκαν σε κλίση 10 μοιρών.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • 30 φωτοβολταϊκά στοιχεία UP-M240P ισχύος 240Watt
  • 3 αντιστροφέας SMA SB2500
  • Βάσεις HILTI