Εγκατάσταση σε στέγη στην Χαλκίδα ισχύος 9.43 kW επιστροφή στις ΣΤΕΓΕΣ >

Δίριχτη στέγη με κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου σε κλίση 15 μοιρών. Συνολική επιφάνεια εγκατάστασης 85 τ.μ.

Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

  • 41 φωτοβολταϊκά στοιχεία Upsolar UP-M230P ισχύος 230Watt
  • Αντιστροφέας SMA STP100000TL-10
  • Βάσεις K2 SYSTEMS