Αναβάθμιση αυτόνομου συστήματος σε υβριδικό 1.12 KW στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου επιστροφή στα ΑΥΤΟΝΟΜΑ >

Προσθήκη ανεμογεννήτριας Silent Wind 400 W σε υπάρχον εγκατεστημένο αυτόνομο σύστημα προκειμένου να καλυφτούν οι αυξημένες ανάγκες σε ηλεκτρικά φορτία του ιδιοκτήτη.