ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED επιστροφή στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >

Οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED (Light Emitting Diode) έχουν αναμφίβολα εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οικιακό όσο και στον εμπορικό τομέα. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους αφορούν όχι μόνο τη μείωση του λειτουργικού κόστος σε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και την ποιότητα φωτισμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης τους είναι:
  • Μείωση των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών εξόδων, καθώς παρουσιάζουν οικονομία της τάξεως του 70-90% σε σχέση με τους κλασικούς λαμπτήρες.
  • Μείωση των μακροπρόθεσμων εξόδων συντήρησης καθώς η διάρκεια ζωής τους είναι τουλάχιστον εικοσαπλάσια από αυτή των λαμπτήρων πυρακτώσεων (50.000-70.000 ώρες έναντι 2.000 ωρών) και δεκαπλάσια από αυτή των λαμπτήρων οικονομίας CFL (50.000 ώρες έναντι 5.000 ωρών).
  • Καλύτερη ποιότητα φωτισμού. Ο φωτισμός LED δημιουργεί ένα πιο ξεκούραστο περιβάλλον για τον χρήστη δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες απόδοσης σε ότι επιλέγει να κάνει. Η φωτεινότητα έρχεται αμέσως χωρίς να μεσολαβεί διάστημα προθέρμανσης, ενώ οι επιλογές εστίασης ή διάχυσης είναι πολλές. Παράλληλα η απόδοση των λαμπτήρων LED είναι σταθερή σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντας την ποιότητα φωτισμού και τη φωτεινότητα του λαμπτήρα η οποία παραμένει ίδια (μείωση λιγότερο από 1%) σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη οικονομικού αλλά και ποιοτικού φωτισμού αποτελεί η ύπαρξη φωτοτεχνικής μελέτης. Η αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες LED καλό θα είναι να συνοδεύεται από μελέτη που θα εξασφαλίζει τα σωστά επίπεδα φωτισμού για κάθε χρήση.