ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ επιστροφή στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >

Το μεγαλύτερο μέρος εξόδων ενέργειας σε μία οικία ή μια επιχείρηση εντοπίζεται στη θέρμανση. Με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, τα σύγχρονα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και οι επιχειρήσεις μαστίζονται από πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη. Σε αυτό το περιβάλλον οι αντλίες θερμότητας μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης έως και 80%. Το γεγονός ότι μπορούν να συνδυαστούν με τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης και τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου τις καθιστούν βιώσιμες σε κάθε περίπτωση και συμφέρουσες σε κάθε συνθήκη. Με αυτά τα δεδομένα, η σωστή μελέτη και διαστασιολόγησή τους μπορούν να μειώσουν το κόστος επένδυσής. Παράλληλα εντάσσονται στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ κατ οίκον και μπορούν να αποτελέσουν συμφέρουσα λύση για τους καταναλωτές. Σε περίπτωση που συνδυαστούν με την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα το λειτουργικό κόστος θέρμανσης μπορεί να εκμηδενιστεί. Επικοινωνήστε με τους μηχανικούς της E-shop Energy για να ενημερωθείτε σχετικά με τις λύσεις που υπάρχουν και να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να επιδοτηθείτε.